Dan King

Vessel Name: Dan King
ModelMaker:
Hansa, S374
Year of Build:
1980
Shipyard:
Hitachi Zosen
length x width:
 
Shipping Company:
J. Lauritzen

Showed as cargo o/b Dan Mover (Super Servant 5)

 

 

 

Close